با کاهش قیمت

 • 5% تخفیف !
  41,325 تومان 43,500 تومان -5%
  تاریخ بروزرسانی : 1398-07-17

  چنانچه قصد خرید عمده از انواع سایزهای فنر مارپیچ دارید، جهت استفاده از تخفیفها و شرایط فروش ویژه، در تلگرام پیام دهید (کلیک کنید) و یا با شماره 36022341-051 تماس بگیرید. فنر صحافی مارپیچی Spiral Coil عرضه شده در فروشگاه تحریر سواری از برند ROYAN رویان است که فلزی با روکش پلاستیکی بوده...

  41,325 تومان 43,500 تومان -5%
  فقط آنلاین ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  5% تخفیف !
  41,800 تومان 44,000 تومان -5%
  تاریخ بروزرسانی : 1398-07-17

  چنانچه قصد خرید عمده از انواع سایزهای فنر مارپیچ دارید، جهت استفاده از تخفیفها و شرایط فروش ویژه، در تلگرام پیام دهید (کلیک کنید) و یا با شماره 36022341-051 تماس بگیرید. فنر صحافی مارپیچی Spiral Coil عرضه شده در فروشگاه تحریر سواری از برند ROYAN رویان است که فلزی با روکش پلاستیکی بوده...

  41,800 تومان 44,000 تومان -5%
  فقط آنلاین ارزان شد!
 • 5% تخفیف !
  48,925 تومان 51,500 تومان -5%
  تاریخ بروزرسانی : 1398-07-17

  چنانچه قصد خرید عمده از انواع سایزهای فنر مارپیچ دارید، جهت استفاده از تخفیفها و شرایط فروش ویژه، در تلگرام پیام دهید (کلیک کنید) و یا با شماره 36022341-051 تماس بگیرید. فنر صحافی مارپیچی Spiral Coil عرضه شده در فروشگاه تحریر سواری از برند ROYAN رویان است که فلزی با روکش پلاستیکی بوده...

  48,925 تومان 51,500 تومان -5%
  فقط آنلاین ارزان شد!
 • 5% تخفیف !
  49,400 تومان 52,000 تومان -5%
  تاریخ بروزرسانی : 1398-09-18

  چنانچه قصد خرید عمده از انواع سایزهای فنر مارپیچ دارید، جهت استفاده از تخفیفها و شرایط فروش ویژه، در تلگرام پیام دهید (کلیک کنید) و یا با شماره 36022341-051 تماس بگیرید. فنر صحافی مارپیچی Spiral Coil عرضه شده در فروشگاه تحریر سواری از برند ROYAN رویان است که فلزی با روکش پلاستیکی بوده...

  49,400 تومان 52,000 تومان -5%
  فقط آنلاین ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  5% تخفیف !
  49,875 تومان 52,500 تومان -5%
  تاریخ بروزرسانی : 1398-08-01

  چنانچه قصد خرید عمده از انواع سایزهای فنر مارپیچ دارید، جهت استفاده از تخفیفها و شرایط فروش ویژه، در تلگرام پیام دهید (کلیک کنید) و یا با شماره 36022341-051 تماس بگیرید. فنر صحافی مارپیچی Spiral Coil عرضه شده در فروشگاه تحریر سواری از برند ROYAN رویان است که فلزی با روکش پلاستیکی بوده...

  49,875 تومان 52,500 تومان -5%
  فقط آنلاین ارزان شد!
 • 5% تخفیف !
  52,250 تومان 55,000 تومان -5%
  تاریخ بروزرسانی : 1398-09-18

  چنانچه قصد خرید عمده از انواع سایزهای فنر مارپیچ دارید، جهت استفاده از تخفیفها و شرایط فروش ویژه، در تلگرام پیام دهید (کلیک کنید) و یا با شماره 36022341-051 تماس بگیرید. فنر صحافی مارپیچی Spiral Coil عرضه شده در فروشگاه تحریر سواری از برند ROYAN رویان است که فلزی با روکش پلاستیکی بوده...

  52,250 تومان 55,000 تومان -5%
  فقط آنلاین ارزان شد!
 • 5% تخفیف !
  53,675 تومان 56,500 تومان -5%
  تاریخ بروزرسانی : 1398-07-17

  چنانچه قصد خرید عمده از انواع سایزهای فنر مارپیچ دارید، جهت استفاده از تخفیفها و شرایط فروش ویژه، در تلگرام پیام دهید (کلیک کنید) و یا با شماره 36022341-051 تماس بگیرید. فنر صحافی مارپیچی Spiral Coil عرضه شده در فروشگاه تحریر سواری از برند ROYAN رویان است که فلزی با روکش پلاستیکی بوده...

  53,675 تومان 56,500 تومان -5%
  فقط آنلاین ارزان شد!
 • 5% تخفیف !
  54,150 تومان 57,000 تومان -5%
  تاریخ بروزرسانی : 1398-07-17

  چنانچه قصد خرید عمده از انواع سایزهای فنر مارپیچ دارید، جهت استفاده از تخفیفها و شرایط فروش ویژه، در تلگرام پیام دهید (کلیک کنید) و یا با شماره 36022341-051 تماس بگیرید. فنر صحافی مارپیچی Spiral Coil عرضه شده در فروشگاه تحریر سواری از برند ROYAN رویان است که فلزی با روکش پلاستیکی بوده...

  54,150 تومان 57,000 تومان -5%
  فقط آنلاین ارزان شد!
 • 5% تخفیف !
  54,625 تومان 57,500 تومان -5%
  تاریخ بروزرسانی : 1398-07-17

  چنانچه قصد خرید عمده از انواع سایزهای فنر مارپیچ دارید، جهت استفاده از تخفیفها و شرایط فروش ویژه، در تلگرام پیام دهید (کلیک کنید) و یا با شماره 36022341-051 تماس بگیرید. فنر صحافی مارپیچی Spiral Coil عرضه شده در فروشگاه تحریر سواری از برند ROYAN رویان است که فلزی با روکش پلاستیکی بوده...

  54,625 تومان 57,500 تومان -5%
  فقط آنلاین ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  5% تخفیف !
  59,375 تومان 62,500 تومان -5%
  تاریخ بروزرسانی : 1398-07-17

  چنانچه قصد خرید عمده از انواع سایزهای فنر مارپیچ دارید، جهت استفاده از تخفیفها و شرایط فروش ویژه، در تلگرام پیام دهید (کلیک کنید) و یا با شماره 36022341-051 تماس بگیرید. فنر صحافی مارپیچی Spiral Coil عرضه شده در فروشگاه تحریر سواری از برند ROYAN رویان است که فلزی با روکش پلاستیکی بوده...

  59,375 تومان 62,500 تومان -5%
  فقط آنلاین ارزان شد!
 • 5% تخفیف !
  59,850 تومان 63,000 تومان -5%
  تاریخ بروزرسانی : 1398-06-09

  چنانچه قصد خرید عمده از انواع سایزهای فنر مارپیچ دارید، جهت استفاده از تخفیفها و شرایط فروش ویژه، در تلگرام پیام دهید (کلیک کنید) و یا با شماره 36022341-051 تماس بگیرید. فنر صحافی مارپیچی Spiral Coil عرضه شده در فروشگاه تحریر سواری از برند ROYAN رویان است که فلزی با روکش پلاستیکی بوده...

  59,850 تومان 63,000 تومان -5%
  فقط آنلاین ارزان شد!
 • 5% تخفیف !
  61,750 تومان 65,000 تومان -5%
  تاریخ بروزرسانی : 1398-07-17

  چنانچه قصد خرید عمده از انواع سایزهای فنر مارپیچ دارید، جهت استفاده از تخفیفها و شرایط فروش ویژه، در تلگرام پیام دهید (کلیک کنید) و یا با شماره 36022341-051 تماس بگیرید. فنر صحافی مارپیچی Spiral Coil عرضه شده در فروشگاه تحریر سواری از برند ROYAN رویان است که فلزی با روکش پلاستیکی بوده...

  61,750 تومان 65,000 تومان -5%
  فقط آنلاین ارزان شد!
 • 5% تخفیف !
  65,550 تومان 69,000 تومان -5%
  تاریخ بروزرسانی : 1398-07-17

  چنانچه قصد خرید عمده از انواع سایزهای فنر مارپیچ دارید، جهت استفاده از تخفیفها و شرایط فروش ویژه، در تلگرام پیام دهید (کلیک کنید) و یا با شماره 36022341-051 تماس بگیرید. فنر صحافی مارپیچی Spiral Coil عرضه شده در فروشگاه تحریر سواری از برند ROYAN رویان است که فلزی با روکش پلاستیکی بوده...

  65,550 تومان 69,000 تومان -5%
  فقط آنلاین ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  5% تخفیف !
  76,000 تومان 80,000 تومان -5%
  تاریخ بروزرسانی : 1398-07-17

  چنانچه قصد خرید عمده از انواع سایزهای فنر مارپیچ دارید، جهت استفاده از تخفیفها و شرایط فروش ویژه، در تلگرام پیام دهید (کلیک کنید) و یا با شماره 36022341-051 تماس بگیرید. فنر صحافی مارپیچی Spiral Coil عرضه شده در فروشگاه تحریر سواری از برند ROYAN رویان است که فلزی با روکش پلاستیکی بوده...

  76,000 تومان 80,000 تومان -5%
  فقط آنلاین ارزان شد!
 • 690,000 تومان 730,000 تومان
  تاریخ بروزرسانی : 1398-09-14

  این مدل نیز مانند منگنه صحافی مکس مدل HD 23L17، مناسب استفاده فروشندگان کتاب و تایپ و تکثیرها و صحاف ها می باشد، با این تفاوت شاخص که قیمت بسیار پایینتری دارد.کاربرد صحافی دفتر حداکثر عمق ورودی کاغذ  250 میلی متر دارای سندان دوار جهت استفاده از سوزن های مختلف ظرفیت 200 سوزن سایز 23/6...

  690,000 تومان 730,000 تومان
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  1,020,000 تومان 1,050,000 تومان
  حراج!
  تاریخ بروزرسانی : 1398-09-17

  این دستگاه با یک الگوی برش که در تصاویر .مشخص شده است عرضه میشود. همچنین یدکی این تیغ بصورت جداگانه قابل تهیه است. دیگر الگوهای تیغ این دستگاه در بازار ایران یافت نمیشود (واردات نمیشود). 

  1,020,000 تومان 1,050,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  1,440,000 تومان 1,500,000 تومان
  حراج!
  تاریخ بروزرسانی : 1398-10-08

  دستگاه فنر مارپیچ زن اون OVEN 9027 ارزانترین دستگاه فنرزن مارپیچی با ظرفیت پانچ زیاد (حدود 20 برگ در هر پانچ) است. این دستگاه که بهمراه یکعدد انبر مخصوص عرضه میشود، به بخش فنرانداز برقی مجهز است که سرعت جا زدن فنر مارپیچ را افزایش میدهد. (فیلم زیر را ببینید) قبل از ارسال، دستگاه از...

  1,440,000 تومان 1,500,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  2,400,000 تومان 2,550,000 تومان
  حراج!
  تاریخ بروزرسانی : 1398-07-21

  ساخت تایوان ماشین دوخت الکتریکی (electric STP) بدون صدا ظرفیت دوخت تا 80 برگ 80 گرمی عمق منگنه قابل تغییر از 6 تا 24 میلیمتر قابل اتصال به برق 220 ولت طول سیم 2 متر ابعاد دستگاه 160 × 100 × 270 میلیمتر

  2,400,000 تومان 2,550,000 تومان
 • 2,740,000 تومان 2,800,000 تومان
  حراج!
  تاریخ بروزرسانی : 1398-09-17

  این دستگاه پرطرفدارترین گیوتین کاغذ در میان تایپ و تکثیرها و دفاتر فنی است. با این حال چنانچه قصد تهیه دستگاهی با قیمت مناسبتر دارید، پیشنهاد ما به شما گیوتین A3 مدل 858 است.بهمراه یکعدد زیرتیغی اضافه ظرفیت برش حدود 40 میلیمتر یا 350 برگ بصورت یکجا سایز برش 410 × 430 میلیمتر وزن 35...

  2,740,000 تومان 2,800,000 تومان
 • ( 0 نظر )
  4,350,000 تومان 4,450,000 تومان
  حراج!
  تاریخ بروزرسانی : 1398-08-02

  دستگاه پرس کارت (لمینیتور) حرفه ای سایز A3 برند TOFO مدل 330R6 ساخت کره جنوبی، از بهترین دستگاهها در نوع خود است. این دستگاه دارای 6 غلطک (4 غلطک حرارتی + 2 غلطک سرد) است که موجب افزایش کیفیت پرس میشود و کار نهایی کاملا یکنواخت شده و بدون هر گونه حباب و موج خواهد بود. بدلیل وجود سیستم...

  4,350,000 تومان 4,450,000 تومان

آدرس فروشگاه

نقشه گوگل تحریر اداری سواری
مشهد، آزادشهر، بین امامت ۳۳و۳۵
کدپستی 9188676179 تلفن 05136086742
ارتباط در تلگرام

نماد اعتماد الکترونیک

نماد اعتماد الکترونیک