فنر صحافی دوبل

فنر دوبل Spiral Wire با دو نوع گام pitch مختلف 3:1 و 2:1 عرضه میشود. نوع 3:1 (بخوانید سه یک) در هر اینچ دارای 3 حلقه است و نوع 2:1 در هر اینچ دارای 2 حلقه.
در ایران عمدتا از فنر با گام 3:1 استفاده میشود و در این فروشگاه نیز تنها فنرهای دوبل با گام 3:1 عرضه میشود.

فنرهای دوبل 3:1 در 6 سایز مختلف موجود است. اندازه فنر دوبل با یکی از دو واحد اینچ یا میلیمتر بیان میشود. بطور مثال فنر دوبل سایز ¼ (یک چهارم اینچ) معادل 6/4 میلیمتر قطر دارد. جهت تبدیل واحد اینچ به میلیمتر، اعداد را در 25/4 ضرب کنید. در این سایت، اندازه فنرهای دوبل بر اساس واحد اینچ نام گذاری شده است.

ادامه مطلبShow less

حساب من

فهرست