طلق پرس A4 مات 150 میکرون

رویال ROYAL
چین
A4
216 × 303 میلیمتر
150 میکرون
100 برگ

260,000 تومان

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول