زونکن متالیک 8 سانت A4 پاپکو

مناسب جهت بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک، مناسب برای وزارتخانه ها، شرکتها و سازمانها

A4-814BC
پاپکو PAPCO
ایران
A4
29 × 8 × 32 سانتی متر
پلاستیک
16 رنگ
6 عدد
24 عدد

52,000 تومان