زونکن ایرانی ورنی سایز A4

ایران
A4
31.5 × 8 × 27.5 سانتی متر
مقوا طرح ورنی
20 عدد

17,000 تومان