ماشین دوخت انبری KW trio 5742 تایوان

ماشین دوخت انبری کادبلیو مدل 5742 یکی از ماشین دوختهای سرعتی زن و قدرتمند بازار است.

KW trio 5742
کادبلیو KW trio
تایوان
90 × 30 × 180 سانتیمتر
فلز
400 گرم
کاربرد اصلی در تولیدی ها
تا 40 برگ
24/6 - 24/8 - 26/6 - 26/8

350,000 تومان