طلق پرس A3 براق 150 میکرون

رویال ROYAL
چین
A3
305 × 428 میلیمتر
150 میکرون
4500 گرم
100 برگ

94,000 تومان

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول