طلق پرس A4 براق 150 میکرون

رویال ROYAL
چین
A4
216 × 303 میلیمتر
150 میکرون
2260 گرم
100 برگ

47,000 تومان

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول