فنر دوبل سایز 3/8 اینچ

چین
3/8 اینچ یا 9.5 میلیمتر
فلز
900 گرم
تا 55 برگ
سفید - مشکی
100 عدد
34
3:1

27,000 تومان

آیا این قیمتی که زدید بسته ای هستش یا دونه ای ؟

پاسخ مدیر:
قیمت بسته 100 عددی است