کاور A4 ساده

این کاور، علیرغم قیمت پایین کیفیت خوبی دارد و پارگی یا سربسته بودن ندارد.

ایران
A4
پلاستیک شفاف
400 گرم
100 برگ
30 بسته

5,500 تومان

مقدار تخفیف

تعدادقیمتشما بیش از
20 5,500 تومان ذخیره می‌کنید 11,000 تومان