چسب پهن 90 یارد 40 میکرون ناگو

ناگو
ایران
90 یارد (81 متر)
48 میلیمتر
40 میکرون
178 گرم
6 رول
60 رول

حداقل تعداد برای خرید این محصول : 6

17,000 تومان