رول کاربن فاکس FA57E پاناسونیک

  • ساخت چین
  • عرض رول 214 میلیمتر
  • طول رول 70 متر
  • تعداد 1 رول در جعبه
  • تعداد در کارتن 60 رول
  • وزن 250 گرم
  • کاربرد جهت انواع مدل های دستگاه پاناسونیک:
    • KX-FHD332
    • KX-FHD333
    • KX-FHD351
    • KX-FHD352
    • KX-FP701
    • KX-FP711
    • KX-FP341
    • KX-FP342
    • KX-FP343
    • KX-FP361
    • KX-FP362
    • KX-FP363
    • KX-FP386
FA57E
پاناسونیک PANASONIC
چین
70 متر
214 میلیمتر
250 گرم
1 رول
60 رول

47,000 تومان