رول کاربن فاکس FA57E پاناسونیک

 • ساخت چین
 • عرض رول 214 میلیمتر
 • طول رول 70 متر
 • تعداد 1 رول در جعبه
 • تعداد در کارتن 60 رول
 • وزن 250 گرم
 • کاربرد جهت انواع مدل های دستگاه پاناسونیک:
  • KX-FHD332
  • KX-FHD333
  • KX-FHD351
  • KX-FHD352
  • KX-FP701
  • KX-FP711
  • KX-FP341
  • KX-FP342
  • KX-FP343
  • KX-FP361
  • KX-FP362
  • KX-FP363
  • KX-FP386
FA57E
پاناسونیک PANASONIC
چین
70 متر
214 میلیمتر
250 گرم
1 رول
60 رول

47,000 تومان