تیغ یدکی گیوتین برقی 450VS

تیغ یدکی اصلی گیوتین برقی مدل 450VS برندهای اون OVEN و پرفکت PERFECT و ای ایکس AX (تصاویر و توضیحات را بدقت ببینید)

توجه کنید که طول تیغه حدود 498 میلیمتر و عرض آن 53 میلیمتر است، دارای 7سوراخ رزوه شده است. فاصله سوراخها از یکدیگر (فاصله مرکز هر سوراخ تا مرکز سوراخ بعدی) دقیقا 75 میلمتر است.

اُوِن OVEN
چین
498 میلیمتر
53 میلیمتر
فلز
821 گرم
دارای 7 سوراخ با فواصل 7/5 سانت

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول