طلق A4 صحافی 350 میکرون شفاف 50 برگی

طلق A4 صحافی 350 میکرون 50 برگی کرونا نیمه مات

این محصول با ضخامت و قیمت مناسب، انتخاب خوبی برای استفاده بعنوان جلد در فنری کردن کتابها و جزوات است.

طرح نیمه شفاف و دانه دانه (شبیه پوست پرتقال) سطح طلق و همچنین ضخامت مطلوب طلق، زیبایی خاصی به جزوات میبخشد.

ایران
A4
350 میکرون
965 گرم
فقط بی رنگ شفاف
50 برگ
14 بسته

مقدار تخفیف

تعدادقیمتشما بیش از
14 33,000 تومان ذخیره می‌کنید 23,100 تومان

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول