کاتر A4 برایت آفیس Bright Office

برایت آفیس Bright Office
چین
A4
27 × 47 سانتیمتر
بدنه فلزی
1570 گرم
12 برگ 80 گرمی بصورت یکجا
صفحه مدرج - برش دقیق

150,000 تومان