کاتر A3 اُوِن OVEN

اُوِن OVEN
چین
A3
صفحه مدرج: 385 × 525 میلیمتر
بدنه فلزی
5130 گرم
12 برگ 80 گرمی بصورت یکجا
صفحه مدرج - برش دقیق

265,000 تومان