رول تحریر پلاتر 90 سانتیمتر

  • گرماژ 80 گرمی
  • عرض کاغذ 90 سانتیمتر
  • طول کاغذ 45 متر

100,000 تومان