سوزن دوخت صحافی 23/10 مکس

23/10
70 × 12 × 78 میلی متر
100 گرم
1000 عدد

تماس بگیرید

در انبار موجود نیست
موجود شد، به من SMS بزن