کاتر A3 کرونا C06012

C06012
کرونا CORONA
چین
A3
380 × 460 میلیمتر
بدنه فلزی
10 برگ 80 گرمی بصورت یکجا

460,000 تومان