کاتر A4 کرونا مدل 6014

6014
کرونا CORONA
چین
A4
300 × 500 میلیمتر
بدنه فلزی
2500 گرم
10 برگ 80 گرمی بصورت یکجا

260,000 تومان

کاتر خوب و خوش دستی هست .بین نمونه های چینی تک به نظرم