طلق A4 ساده 120 میکرون رنگی

طلق A4 ساده 120 میکرون رنگی

ایران
A4
210 × 297 میلیمتر
120 میکرن
100 برگ
20 بسته

58,000 تومان