طلق A4 ساده 130 میکرون رنگی

طلق A4 ساده 130 میکرون رنگی

ایران
A4
210 × 297 میلیمتر
130 میکرن
100 برگ
20 بسته

84,000 تومان