زونکن ایرانی کتان سایز A5

ایران
A5
27.5 × 7.5 × 18 سانتی متر
مقوا طرح کتان
20 عدد

23,000 تومان