زونکن ایرانی کتان 8 سانت A4

ایران
A4
32 × 7.5 × 28 سانتی متر
مقوا طرح کتان
20 عدد

23,000 تومان