رول برچسب چینی دستگاه قیمت زن

 
تک لاین
یوروبل EUROBEL
چین
24 گرم
10 عدد
100 عدد
مخصوص دستگاه های قیمت زن تک لاین - تعداد برچسب در هر رول بین 400 تا 500 عدد

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول