قیمت زن چینی

این دستگاه، کیفیت ساخت پایینی دارد و استفاده از آن برای کار زیاد و مداوم توصیه نمیشود.

 

117,000 تومان

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول