طلق پرس A5 براق 150 میکرون

رویال ROYAL
چین
A5
157 × 220 میلیمتر
150 میکرون
1200 گرم
100 برگ

75,000 تومان

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول