فنر دوبل 9/16 اینچ یا 14/3 میلیمتر

چین
9/16 اینچ یا 14.3 میلیمتر
فلز
1800 گرم
تا 120 برگ
سفید - مشکی
100 عدد
34
3:1

135,000 تومان