فنر دوبل 1/2 اینچ یا 12/7 میلیمتر

چین
1/2 اینچ یا 12.7 میلیمتر
فلز
1600 گرم
تا 90 برگ
سفید - مشکی
100 عدد
34
3:1

95,000 تومان