فنر دوبل 5/16 اینچ یا 7/9 میلیمتر

چین
5/16 اینچ یا 7.9 میلیمتر
فلز
700 گرم
تا 40 برگ
سفید - مشکی
100 عدد
34
3:1

40,000 تومان