کاور A4 پدیده پارسه

کاور A4 ساده

این کاور، علیرغم قیمت پایین کیفیت خوبی دارد و پارگی یا سربسته بودن ندارد.

ایران
A4
پلاستیک شفاف
400 گرم
100 برگ
30 بسته

9,500 تومان

مقدار تخفیف

تعدادقیمتشما بیش از
20 9,000 تومان ذخیره می‌کنید 10,000 تومان