رول کاغذ فاکس حلقه بزرگ پاناسونیک

حلقه بزرگ
پاناسونیک Panasonic
چین
210 میلیمتر
275 گرم
دستگاه های پاناسونیک
10 عدد

4,000 تومان