طلق پرس 11 × 8 براق 150 میکرون

رویال ROYAL
چین
150 میکرون
330 گرم
100 برگ

6,700 تومان

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول