سطل اداری بزرگ آذران تحریرات

  • بادوام و ساخته شده از بهترین مواد پلاستیکی و رنگ ABS
  • در دو سایز کوچک و بزرگ
601
آذران تحریرات AZARAN TAHRIRAT
ایران
360 میلیمتر

9,000 تومان