دستگاه شماره زن 7 رقمی کرونا CORONA

7507
کبرا COBRA
چین
60 × 80 × 150 میلیمتر
فلز
380 گرم
قلم مخصوص
فونت فارسی - ابعاد فونت ۶ میلیمتر - قلم پلاستیکی مخصوص تغییر عدد - 5 حالت مختلف تغییر خودکار شماره ها

44,000 تومان