طلق پرس 12 × 9 براق 125 میکرون

رویال ROYAL
چین
120 × 90 میلیمتر
125 میکرون
330 گرم
100 برگ

7,300 تومان

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول