بخرید و 38 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

کاربن A4 آبی 303 پلیکان

13,500 تومان

موجود نیست. به کمک فرم سمت راست در صف خرید قرار بگیرید.

A4
پلیکان Pelikan
ایران
Handicopy 303H
255 گرم
210x330 میلیمتر
آبی
100 برگ
کاربن دستی