تونر توشیبا T3520 ACM

دستگاههای توشیبا سازگار:

350 و 352 و 450 و 452

T-3520
توشیبا TOSHIBA
پودر ژاپن - اسمبل تایوان
675 گرم

88,000 تومان