تونر توشیبا T3500 ACM

دستگاههای توشیبا سازگار:

28 و 35 و 45

T-3500
توشیبا TOSHIBA
450 گرم

69,000 تومان