طلق A3 ضخیم شفاف

جی پی کو جاوید JP CO JAVID
ایران
A3
420 × 297 میلیمتر
0.15 میکرون
2500 گرم
شفاف و دودی
100 برگ

33,500 تومان