ریبون پرینترهای سوزنی کوچک

SUPER PRINTS
7.5 × 3 × 29.5 سانتیمتر
پلاستیک
110 گرم
مشکی

7,500 تومان